Rozpoczęcie konkursu Żłota Żaba i Złota Żabka 2016/2017

     Zapraszamy szkoły i uczniów do wzięcia udziału w XXIV Konkursie dla Uczniów Gimnazjów „Złota Żaba” oraz w przeprowadzanym równolegle XVII Konkursie dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żabka”. Konkursy przeprowadzane są w dwóch dziedzinach: języka polskiego i literatury oraz matematyki od 1990 r.

  Konkurs dla gimnazjalistów przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich, a jego zasięg terytorialny to województwo wielkopolskie i lubuskie. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół w województwie wielkopolskim.

    Celem naszego Konkursu nie jest jedynie proste sprawdzenie wiedzy. Niezależnie od dziedziny Konkursu stawiamy przed uczniami zadania wymagające logicznego i niestereotypowego myślenia. Naszym zamiarem jest premiowanie tych, którzy łączą wyobraźnię z  umiejętnością szukania niebanalnych rozwiązań.

     Chcemy też upowszechniać wśród uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu normatywnego, jakim jest regulamin konkursu. Poprzez uzależnienie ważności niektórych wymaganych przez regulamin kroków formalnych od działań samego ucznia chcemy go uczyć odpowiedzialności i samodzielności.

    Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i statuetki Złotej Żaby i Złotej Żabki. Tym, którzy w kolejnym roku, po ukończeniu gimnazjum, podejmą naukę w społecznym I Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu, przyznane zostaną ułatwienia w procesie rekrutacji, a także stypendia. Tradycyjnie w naszym Konkursie nagrodzeni będą nauczyciele laureatów najwyższych miejsc.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • etap I – szkolny
         środa 16  listopada  2016 r.  – język polski
    czwartek 17 listopada 2016 r. – matematyka
  • etap II – międzyszkolny
         sobota 4 marca 2017 r.  (w Swarzędzu).

     Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w sobotę 8 kwietnia 2017 r. w Swarzędzu.

     Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami konkursów i ich harmonogramem w roku szkolnym 2016/17.

     Prosimy upoważnionych przez dyrektorów szkół nauczycieli języka polskiego lub matematyki – opiekunów Konkursu w szkole, o zgłaszanie uczniów do udziału w etapie wewnątrzszkolnym do dnia 14 października 2016 r., poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu się. Login i hasła przekazaliśmy szkołom w zaproszeniach przesłanych tradycyjną pocztą na ręce dyrektorów. Materiały do przeprowadzenia w szkole pierwszego etapu przekażemy zgłoszonym szkołom w osobnej przesyłce.

    Wszystkim, którzy zdecydują się wziąć udział w rywalizacji o laury „Złotej Żaby” lub „Złotej Żabki”, życzymy powodzenia. Wierzymy, że rozwiązywanie zadań konkursowych będzie dla nich dobrą i pouczającą zabawą.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

podpis
Witold Gromadzki

     „Złota Żaba” i „Złota Żabka” są bezpłatne dla uczniów i dla szkół, współfinansowane przez Fundację Edukacji Społecznej „EKOS” oraz przez samorządy miast, gmin i powiatów. Od wielu lat z organizatorami współpracuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, powiaty: poznański, kościański, szamotulski i wolsztyński, miasta i gminy: Grodzisk Wielkopolski, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Nekla, Swarzędz, Szamotuły, Środa Wielkopolska, Września. Konkursy sponsorują: Drukarnia Swarzędzka Stanisław i Marcin Witeccy, „EVER”, „Terravita”, „Biofarm”, NZOZ Pro Femina i inni. Realizacja pierwszego etapu Konkursu „Złota Żaba” i „Złota Żabka” 2016/2017 w obu dziedzinach korzysta ze wsparcia finansowego Miasta Poznania, zaś w dziedzinie języka polskiego i literatury – ze wsparcia finansowego Województwa Wielkopolskiego. Patronat nad Konkursem sprawują Instytut Filologii Polskiej UAM i Katedra Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, patronat medialny: Radio Merkury.