Do szkół wysłane zostały materiały do przeprowadzenia pierwszego etapu Konkursu

Do wszystkich szkół, które zgłosiły udział uczniów w Konkursie 2016/2017, zostały wysłane materiały do przeprowadzenia wewnątrzszkolnego etapu. Opiekunów Konkursu prosimy o odebranie z sekretariatu szkoły zamkniętych kopert z materiałami w poniedziałek 14 listopada 2016 r.

W przypadku, gdyby przesyłka do tego dnia nie dotarła, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z organizatorem pod numerem 618173849.

Koperty zawierające materiały konkursowe z danej dziedziny należy otworzyć dopiero w chwili rozpoczęcia Konkursu w sali, w której pierwszy etap będzie przeprowadzony. Na kopertach znajduje się informacja o potrzebnym papierze kancelaryjnym, który należy przygotować i zapewnić uczestnikom.