Do drugiego etapu Konkursu 2016/2017 zakwalifikowano 468 uczniów

Organizator dokonał weryfikacji zgłoszeń uczniów do II etapu. Potwierdził zakwalifikowanie 167 uczestników do Konkursu „Złota Żaba” z języka polskiego i literatury, 83 uczestników do Konkursu „Złota Żaba” z matematyki, 116 uczestników do Konkursu „Złota Żabka” z języka polskiego i literatury oraz 102 uczestników do Konkursu „Złota Żabka” z matematyki. Spośród zgłoszonych przez opiekunów Konkursu 488 osób z powodów regulaminowych nie zostało zakwalifikowanych 20.

Opiekunów Konkursu w szkołach prosimy o przekazanie każdemu ze zgłoszonych przez nich uczniów, którego zakwalifikowanie zostało potwierdzone przez organizatora, indywidualnego 9-znakowego kodu. Kod widoczny jest dla opiekuna po zalogowaniu się w tabeli przy nazwisku ucznia pod formułą „Organizator potwierdza”, w kolumnie zatytułowanej „Potwierdzenie zakwalifikowania”.
Prosimy o jednoczesne przekazanie zakwalifikowanym uczestnikom informacji, że z kodu będą mogli skorzystać w dniach od 13 do 22 lutego 2017 r. w celu zarejestrowania się na stronie zlotazaba.pl. Zarejestrowanie się w podanych dniach będzie warunkiem koniecznym dopuszczenia zakwalifikowanego uczestnika do drugiego etapu Konkursu w dniu 4 marca 2017 r.
W przypadku pytania o powód odmowy potwierdzenia zakwalifikowania ucznia do II etapu, prosimy opiekuna konkursu o kontakt mailowy pod adresem odpowiednio: zlota_zaba@ekos.edu.pl lub zlota_zabka@ekos.edu.pl.