I etap Konkursu z języka polskiego i literatury także za nami.

„Złotą Żabkę” w tej dziedzinie przeprowadzono w 319. szkołach, „Złotą Żabę” w 198. Zadania konkursowe są już dostępne w zakładce Archiwum/Zadania, a Państwo opiekunowie Konkursu mogą pobrać klucze do oceniania (po zalogowaniu się za pomocą przekazanych im loginów i haseł). W Archiwum można zobaczyć parę zdjęć z 1. etapu.

Państwa opiekunów prosimy o przestrzeganie warunków zgłaszania uczestników do drugiego etapu i o zapoznanie się z procedurą tej czynności. Przypomnieliśmy ją we we wczorajszym wpisie, tu powtarzamy.

Aby uczeń mógł wziąć udział w dalszej części Konkursu, muszą zostać spełnione następujące warunki (łącznie):

  • uczeń musi zostać zgłoszony przez opiekuna Konkursu przez stronę internetową,
  • uczeń musi spełniać kryteria określone w Regulaminie Konkursu (osiągnięty wymagany pułap punktów, a jeżeli nikt w szkole w danej dziedzinie go nie osiągnął – najlepsza praca w szkole),
  • najpóźniej do 30 listopada do organizatora musi zostać wysłana oceniona praca ucznia oraz oświadczenie jego rodziców o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych.

Prosimy wszystkich opiekunów, aby do prac zakwalifikowanych uczniów dołączyli swoje oświadczenia o pracy wykonanej na rzecz Konkursu (wygenerowane na stronie, wydrukowane i podpisane). Prośba ta dotyczy także tych z Państwa, którzy konkurs w szkole przeprowadzali, ale nie zgłaszają uczniów (np. w sytuacji, gdy nikt z uczniów nie osiągnął wymaganego pułapu punktów i do drugiego etapu przechodzi uczeń zgłaszany przez innego opiekuna).
Prace konkursowe i oświadczenia należy przesłać pod adresem organizatora:
Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
ul. S. Kwasniewskiego 2
62-020 Swarzędz

Do 15 grudnia 2017 r. organizator zweryfikuje prawa uczniów do udziału w drugim etapie. Przy nazwiskach uczniów do niego dopuszczonych (widok po zalogowaniu) pojawi się uwaga: Organizator potwierdza.