Zakończyło się zgłaszanie uczniów do drugiego etapu

Opiekunowie Konkursu w szkołach zgłosili do 2. etapu:

– 223 uczestników Konkursu „Złota Żaba” w dziedzinie języka polskiego i literatury,

– 93 uczestników Konkursu „Złota Żabka” w dziedzinie języka polskiego i literatury,

– 115 uczestników Konkursu „Złota Żaba” w dziedzinie matematyki,

– 81uczestników Konkursu „Złota Żabka” w dziedzinie matematyki.

Organizator oczekuje na materiały, które opiekunowie wysłali pocztą.
Do 15 grudnia potwierdzi zakwalifikowanie zgłoszonego uczestnika przez widoczną przy jego nazwisku (dla zalogowanych) adnotację: „Organizator potwierdza”.