Organizator potwierdził zakwalifikowanie uczestników zgłoszonych do drugiego etapu

Sprawdzono, czy zostały spełnione podstawy regulaminowe do zakwalifikowania uczestników, zgłoszonych przez opiekunów Konkursu w szkołach, do udziału w drugim etapie.

Kryteria zostały spełnione przez uczestników Konkursu:

– „Złota Żaba” w dziedzinie języka polskiego i literatury – 97 osób,

– „Złota Żabka” w dziedzinie języka polskiego i literatury – 228 osób,

– „Złota Żaba” w dziedzinie matematyki – 92 osoby,

– „Złota Żabka” w dziedzinie matematyki – 109 osób.

Informacje o poszczególnych uczestnikach są już dostępne dla szkół, po zalogowaniu się. Przy nazwisku każdego zakwalifikowanego ucznia widoczny jest jego indywidualny kod, który należy skopiować i mu go przekazać wraz z instrukcją, że za pomocą tego kodu będzie mógł potwierdzić swój udział w drugim etapie Konkursu, po zarejestrowaniu się na stronie zlotazba.pl. Potwierdzenie to będzie warunkiem jego udziału w dalszej części Konkursu. Panel rejestracji uczniów będzie udostępniony na stronie zlotazaba.pl/konkurs jedynie w dniach od 26 lutego do 2 marca 2018 r. Zarejestrowany uczestnik będzie mógł następnie, od 12 marca, wydrukować dla siebie imienny identyfikator zawierający informację o tym, gdzie i o której godzinie odbędzie się dla niego drugi etap. Identyfikator będzie trzeba okazać po przybyciu na miejsce w dniu 17 marca 2018 r.