Rejestracja uczestników i potwierdzanie udziału w drugim etapie Konkursów

Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu mogą potwierdzić swoje uczestnictwo do piątku 2 marca 2018 r. Aby to zrobić, muszą się zarejestrować w systemie korzystając ze specjalnie dla nich przygotowanego panelu rejestracyjnego, dostępnego po kliknięciu na czerwony przycisk „Formularz rejestracji ucznia”, widoczny poniżej panelu logowania.
Po utworzeniu swojego konta w systemie uczestnik może potwierdzić swój udział w drugim etapie Konkursu, wpisując w odpowiednie pole swój indywidualny kod, otrzymany od opiekuna Konkursu. Uczestnik, który bierze udział w Konkursie w dwóch dziedzinach i w obu został zakwalifikowany do drugiego etapu, potwierdza swój udział w każdej dziedzinie osobno, za każdym razem wpisując swój kod, odpowiedni do danej dziedziny.
Zalogowani Opiekunowie Konkursu mogą śledzić proces potwierdzania udziału w drugim etapie przez uczniów swojej szkoły.