Będzie książka: zbiór zadań „Złotej Żaby” i „Złotej Żabki” z komentarzami!

Publikacja ukaże się pod tytułem: „Lekcje twórczego myślenia ze Złotą Żabą”.

Ze Wstępu:
„Jak korzystać ze zbioru?

Zbiór zadań konkursowych zawiera zadania z dwudziestu pięciu lat trwania konkursu „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Podzielony został na rozdziały ze względu na typy zadań i możliwość rozwijania przy ich pomocy rozmaitych umiejętności. Dwa pierwsze rozdziały, tzw. „Lekcje” dotyczą sprawności analitycznego myślenia i rozwijania umiejętności twórczych. Kolejne dwa rozdziały zawierają zestaw zadań opartych o różne aspekty życia codziennego i kultury. Zadania w obrębie każdego rozdziału uporządkowano od najłatwiejszych do najtrudniejszych, zadania o najwyższym stopniu trudności oznaczono. Dla lepszej orientacji w zawartości zbiór podzielono na część polonistyczną i matematyczną, ale zadania można rozwiązywać niezależnie od przedmiotu.

Zbiór zadań „Lekcje twórczego myślenia ze „Złotą Żabą” jest pomocą dydaktyczną dla nauczycieli, głównie języka polskiego i matematyki, ale można wykorzystywać go także na innych lekcjach, w czasie zajęć pozalekcyjnych i w pracy domowej. Zadania można dowolnie zestawiać zgodnie z potrzebami dydaktycznymi. Może z nich korzystać także uczeń w indywidualnej pracy, samodzielnie je rozwiązując, czytając komentarze i sprawdzając swoje rezultaty z częścią zawierającą rozwiązania. Zbiór zainteresuje też rodziców szukających inspirujących zadań do rozwijania uzdolnień ich dzieci.”.

Autorami wstępu, opracowania i komentarzy są:
prof. UAM dr hab. Beata Gromadzka – pracownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi lekcje języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu,
dr Marcin Bartkowiak – pracownik Katedry Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prowadzi lekcje matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu.

Publikacja będzie miała swoją premierę 21 kwietnia 2018 r. podczas uroczystego zakończenia tegorocznej edycji Konkursu „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Od tego dnia będzie można ją kupić wysyłając zamówienie mailem pod adresem: zlota_zaba@ekos.edu.pl .

Okładka książka zapowiedź

Żaba gif