Zgłaszanie uczniów do I etapu – instrukcja techniczna

W związku z pojawiającymi się pytaniami wyjaśniamy, że aby zgłosić uczniów do I etapu, nauczyciel wykonuje kolejno następujące czynności:
1) loguje się na konto szkoły za pomocą loginu i hasła przekazanego szkole w zaproszeniu do Konkursu,
2) tworzy swoje indywidualne konto, jako login traktując swój adres email oraz podając wymyślone przez siebie hasło (przed zatwierdzeniem danych zapoznaje się z klauzulą RODO, klika na potwierdzenie tego faktu oraz klika na dowód udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych),
3) wylogowuje się z konta szkoły,
4) loguje się na swoje indywidualne konto za pomocą loginu i hasła, jak w pkt 2),
5) klika na: „Zgłoś uczniów do I etapu Konkursu”,
6) wypełnia formularz zgłoszeniowy i zatwierdza wprowadzone w nim dane.

W szkole może być kilku opiekunów konkursu w każdej z dziedzin.
Przypominamy, że zgłaszać uczniów można do środy 24.10.2018 r., godz. 24.00.