Zakończył się etap zgłaszania uczniów do konkursu w roku 2018/19

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu w szkołach zgłosili w tym roku do udziału w Konkursie „Złota Żaba”:
– w dziedzinie języka polskiego i literatury: 3 795 uczniów,
– w dziedzinie matematyki: 3 333 uczniów.

Następnym krokiem, zgodnie z harmonogramem, będzie przeprowadzenie w szkołach I etapu Konkursu. Odbędzie się on w dniach:
22 listopada (czwartek) – matematyka,
23 listopada (piątek) – język polski i literatura.

Konkursy rozpoczną się o godz. 10.00 i będą trwać 90 minut.

Do poniedziałku 19 października wszystkie szkoły, których uczniowie zostali zgłoszeni, otrzymają przesyłkę pocztową zawierającą arkusze z zadaniami. Opiekunowie Konkursu upewnią się w sekretariacie szkoły, czy przesyłka dotarła. Jeżeli nie, niezwłocznie skontaktują się z organizatorem pod numerem telefonu +48 616515252.
Jeżeli w szkole będzie przeprowadzany konkurs w obu dziedzinach, arkusze zadań do każdej dziedziny będą zapakowane osobno. Przesyłka pocztowa będzie wówczas zawierała dwie koperty.

Koperty z arkuszami zadań należy otworzyć dopiero w dniu Konkursu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.
Należy przygotować odpowiednią ilość papieru kancelaryjnego, na którym uczestnicy zapiszą rozwiązania zadań. Podczas konkursu nie jest dozwolone korzystanie z kalkulatorów.

Klucz do oceniania prac konkursowych zostanie udostępniony dla zalogowanych nauczycieli – opiekunów w dniu konkursu o godz. 14.00. Wtedy też zostanie udostępniony formularz zgłaszania uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu. Formularz będzie czynny do 30 listopada (piątek), godz. 24.00.

Do II etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy w I etapie uzyskają co najmniej 80 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Jeżeli żaden z uczestników Konkursu w szkole nie uzyska tego, do II etapu zostanie zakwalifikowany uczestnik Konkursu w danej dziedzinie z największą liczbą punktów w szkole. Jeżeli więc w szkole jest kilku opiekunów konkursu w dziedzinie, z której uczestnicy nie uzyskali minimum punktowego, opiekunowie ci powinni między sobą uzgodnić decyzję o tym, który uczestnik zostanie zgłoszony do II etapu i który z opiekunów dokona zgłoszenia.

Ocenione prace konkursowe uczniów zakwalifikowanych do II etapu, wraz z oświadczeniami ich rodziców w sprawie przetwarzania danych osobowych, opiekunowie prześlą do Fundacji do 10 grudnia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikacji oceny prac w I etapie. Do 20 grudnia Komisja zweryfikuje spełnienie wszystkich warunków koniecznych do udziału zakwalifikowanych uczniów w II etapie. Informacja o tym będzie widoczna dla opiekunów Konkursu i dla szkół, po zalogowaniu.