Pierwszy etap konkursu za nami!

Konkurs z matematyki napisało 3 333 w 204 szkołach, a z języka polskiego i literatury 3 795 uczniów w 200 szkołach. Arkusze zadań, z którymi musieli sobie radzić uczestnicy, są już publicznie dostępne w zakładce Archiwum. Nauczyciele ocenią teraz, w oparciu o udostępnione im klucze rozwiązań, prace konkursowe uczniów i wskażą tych spośród uczestników, którzy uzyskają prawo do udziału w drugim etapie. Zakwalifikowane przez siebie osoby opiekunowie konkursu zgłoszą przez stronę internetową w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r., logując się na swoje konto. Do 10 grudnia 2018 r. wyślą też do organizatora prace konkursowe uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu, wraz z oświadczeniami rodziców o zgodzie na dalszy udział dziecka w konkursie (z czym wiąże się przyjazd do Swarzędza) oraz na przetwarzanie kilku danych osobowych swoich i dziecka. Zakwalifikowany uczestnik będzie mógł, dzięki tej zgodzie, w marcu 2019 r. (1-10.03.2019 r.) bez przeszkód stworzyć swoje indywidualne konto na konkursowej stronie internetowej, zalogować się i potwierdzić swój udział w drugim etapie.