PROGRAM STYPENDIALNY DLA ŻABOWICZÓW!

Uwaga! Uczniowie, którzy uzyskali w I etapie minimum 80% punktów, już mogą ubiegać się o stypendium naukowe umożliwiające im podjęcie nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu. Stypendium pokrywa 30 % czesnego za naukę w jednej z najlepszych szkół w Wielkopolsce.

Fundacja Edukacji Społecznej EKOS przygotowała dla uczestników konkursu program stypendialny umożliwiający kandydatom podjęcie nauki w I Liceum w Swarzędzu z częściowym pokryciem czesnego. Szkoła od szeregu lat utrzymuje wysoką pozycję w rankingach liceów ogólnokształcących organizowanych przez „Perspektywy”. Wyniki egzaminów maturalnych pozwalają zaliczyć Liceum do najlepszych tego typu szkół w województwie. O stypendia mogą ubiegać się kandydaci zarówno do trzyletniego jak i do czteroletniego liceum. Szczegóły tutaj.