Zakończył się etap zgłaszania uczestników konkursu w roku szkolnym 2019/20

Do udziału w konkursie zgłoszono:
z matematyki 2981 uczniów z 205 szkół,
z języka polskiego i literatury 2890 uczniów ze 198 szkół.

Szkoły, w których zgłoszono uczniów, otrzymają materiały do przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu. W przypadku, gdyby przesyłka nie dotarła do wtorku 19 listopada, prosimy nauczycieli – opiekunów konkursu w szkole o niezwłoczne poinformowanie o tym organizatora przez wysłanie wiadomości pod adresem email: zlota_zaba@ekos.edu.pl.