Pierwszy etap konkursu 2019/2020

Wszystkie szkoły, które zgłosiły uczniów do tegorocznego konkursu, otrzymały arkusze zadań do przeprowadzenia pierwszego etapu „Złotej Żaby”.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem:

21 listopada 2019 r., godz. 10.00-11.30 – matematyka

22 listopada 2019 r., godz. 10.00-11.30 – język polski i literatura

Opiekunowie konkursu w szkole będą mogli przystąpić do oceniania prac konkursowych w dniu konkursu w danej dziedzinie od godz. 14.00. Klucze do oceniania znajdą po zalogowaniu się na swoje konta osobiste.

Jednocześnie zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania uczestników drugiego etapu, wyłonionych w szkole zgodnie z regulaminem. W przypadku, gdy w szkole w danej dziedzinie było kilku opiekunów Konkursu, w celu wyłonienia uczestników zgłaszanych do drugiego etapu muszą się oni porozumieć między sobą.

Formularz zgłaszania uczestników będzie dostępny dla zalogowanych opiekunów Konkursu do 29 listopada 2019 r. Prace konkursowe, wraz z oświadczeniami rodziców w sprawie zgody na udział dziecka w drugim etapie i zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać najpóźniej do 9 grudnia 2019 r. (przesyłka polecona, decydująca data stempla pocztowego) pod adresem organizatora: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS, ul. S. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i radości z myślenia przy rozwiązywaniu zadań.