Do drugiego etapu zgłoszono 243 uczniów

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu w szkołach ustalili wyniki pierwszego etapu. Do etapu drugiego zakwalifikowali 144 uczniów spośród uczestników Konkursu w dziedzinie matematyki i 99 uczniów w dziedzinie języka polskiego i literatury. 9 grudnia mija termin wysłania ich prac konkursowych do organizatora (Fundacja Edukacji Społecznej EKOS, ul. S. Kwaśniewskiego2, 62-020 Swarzędz). Do prac należy załączyć oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych zgłaszanych osób w sprawie zgody na udział dziecka w drugim etapie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Do 30 grudnia organizator potwierdzi spełnienie warunków dopuszczenia do drugiego etapu. Informacja ta będzie dostępna dla wszystkich zalogowanych opiekunów i dla zalogowanych szkół.