Do 28 lutego uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Złotej Żaby 2019/20 potwierdzają swój udział.

Zapraszamy zakwalifikowanych uczestników do udziału w drugim etapie Konkursu Złota Żaba 2019/20, który odbędzie się w Swarzędzu w sobotę 14 marca 2020 r. Od 24 lutego 2020 r. została uruchomiona procedura potwierdzania udziału.

Aby rozpocząć procedurę, zakwalifikowany uczestnik musi wejść na stronę https://zlotazaba.pl, kliknąć na zakładkę Zaloguj się, a następnie kliknąć na czerwone pole (Rejestracja uczestnika drugiego etapu i potwierdzenie udziału). Zostanie wówczas poproszony o wpisanie kodu, który otrzymał od nauczyciela – opiekuna Konkursu. Kiedy go wpisze, zostanie poproszony o stworzenie swojego konta, dzięki któremu będzie mógł potwierdzić udział w drugim etapie. Czynności te będzie mógł wykonać do 28 lutego.

Uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie w obu dziedzinach i z obu zostali zakwalifikowani do drugiego etapu, w toku tworzenia swojego konta muszą się posłużyć jednocześnie dwoma otrzymanymi kodami.

Dla tych uczestników, którzy potwierdzą swój udział, organizator przygotuje specjalne identyfikatory, które po ponownym zalogowaniu (od 10 marca 2020 r.) będzie należało pobrać i wydrukować, a następnie zabrać ze sobą do Swarzędza na drugi etap. Identyfikatory będą zawierały informację o miejscu i godzinie przeprowadzenia drugiego etapu.

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu w szkołach po zalogowaniu się na swoje konto mogą sprawdzić, czy zgłoszeni przez nich uczniowie potwierdzili już swój udział.