210 uczestników potwierdziło swój udział w drugim etapie Konkursu

84 uczniów w sobotę 14 marca weźmie udział w drugim etapie Konkursu w dziedzinie języka polskiego i literatury, 126 uczniów – w dziedzinie matematyki.
Godzina rozpoczęcia i miejsce przeprowadzenia Konkursu będą wynikać z identyfikatorów, które 10 marca zostaną udostępnione zalogowanym uczestnikom i nauczycielom – opiekunom Konkursu.