Wyniki pierwszego etapu ostateczną podstawą rozstrzygnięcia tegorocznego Konkursu

Ze względu na ciągle niepewny termin powrotu do nauczania w szkołach, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i nauczycieli, Komisja Konkursowa postanowiła nie przeprowadzać drugiego etapu i ustalić ostateczne wyniki Konkursu „Złota Żaba” 2019/20 w oparciu o wyniki etapu pierwszego.

Zmianie ulegają punkty 19-21 Regulaminu, które otrzymują treść:

19. Listę laureatów i wyróżnionych ustala Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki pierwszego etapu Konkursu, biorąc pod uwagę wyniki tych uczestników, którzy w regulaminowym terminie potwierdzili swój udział w drugim etapie. Ustalenia Komisji Konkursowej są ostateczne – nie przewiduje się trybu odwołań.

20. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 10.00. na stronie internetowej www.ekos.edu.pl/zlotazaba.

21. Laureatom (do 20. miejsca) i wyróżnionym (kolejnych 20 miejsc) zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz stypendia. Zostaną również ufundowane nagrody dla nauczycieli zdobywców pierwszych trzech miejsc. Informacja o sposobie przekazania nagród zostanie przekazana jednocześnie z ogłoszeniem wyników.

Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ustalona i ogłoszona na stronie naszej internetowej w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 10.00.