Wyniki ogłoszone, nagrody rozdane, XXIX „Złota Żaba” 2021/22 to już historia.

Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury wygrał Juliusz Korczyński ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka” w Poznaniu, którego nauczycielką języka polskiego jest pani Magdalena Spychała-Reiss. Drugie miejsce zajęła Gabriela Pietrzyk ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu, uczennica pani Jolanty Kusiak-Kościelskiej. Trzeci był Kajetan Serek z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego, uczeń pana Szymona Małeckiego.

W dziedzinie matematyki najlepszy okazał się Michał Wojkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. Matematyki uczy go pani Katarzyna Grząślewicz. Miejsca 2.-4. ex aequo zajęli: Natalia Bartkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu, uczennica pani Elżbiety Sołtysińskiej, Piotr Przysuszyński z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu, uczeń pani Małgorzaty Markowskiej oraz Patryk Stronka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach, uczeń pani Magdaleny Czapla-Szałek.

Tytuł laureata  w dziedzinie języka polskiego i literatury otrzymało 20. uczniów i tyluż w dziedzinie matematyki. Kolejnych 20.  osób w obu dziedzinach otrzymało wyróżnienie. Statuetki Złotej Żaby, dyplomy i nagrody wręczyli członkowie Komisji Konkursowej i przyjaciele naszych konkursów: pan profesor Krzysztof Malaga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  pan wicestarosta Tomasz Łubiński,  zastępca burmistrza Swarzędza pan Tomasz Zwoliński oraz pani Ewa Puk z Biofarm Polska sp. z o. o. Osobne gratulacje i nagrody otrzymali nauczyciele zdobywców najwyższych miejsc.

Znane standardy jazzowe oraz fanfary w odpowiednich momentach zagrał zespół Marcina Piekuta. Prowadzący ceremonię prezes Fundacji Edukacji Społecznej EKOS, podziękował osobom i instytucjom, bez których wsparcia organizowane  przez Fundację konkursy nie mogłyby się odbywać. Przypomniał, że „Złota Żaba” jest współfinansowana przez powiaty: poznański, kościański, samorząd województwa wielkopolskiego,  miasta i gminy: Swarzędz, Kostrzyn Wielkopolski, Kórnik, Luboń i Września. Sponsorami są Biofarm sp. z o. o. i Terravita sp. z o. o.

Nagrody w tym roku zdobyli prawie sami ósmoklasiści. Podobno niektórzy ich młodsi koledzy już cieszą się na trzydziestą edycję Konkursu…

A zatem, do zobaczenia!