Czekamy na wyniki pierwszego etapu Konkursu 2022/2023

Do konkursu z matematyki przystąpiło 2 224 uczniów w 180 szkołach. Dzień później w konkursie z języka polskiego wzięło udział 2 456 uczniów w 172 szkołach.

Zadania z pierwszego etapu są już udostępne w konkursowym archiwum (zakładka: Archiwum/Zadania/2022/2023).

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu do 25 listopada zgłoszą osoby zakwalifikowane w szkole do drugiego etapu, a następnie, do 29 listopada, prześlą do organizatora prace konkursowe zakwalifikowanych osób, wraz z oświadczeniami ich rodziców o zgodzie na udział w drugim etapie i na przetwarzanie danych osobowych. Formularz oświadczenia nauczyciele pobiorą ze strony internetowej, po zalogowaniu się na swoje konto.

Organizator, po otrzymaniu prac konkursowych i oświadczeń rodziców, sprawdzi i do 16 grudnia potwierdzi zgodność kwalifikacji z regulaminem. Wówczas nauczyciele – opiekunowie Konkursu przekażą każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi jego kod, za pomocą będzie on mógł (13-17 lutego 2023) zarejestrować się na stronie (w zakładce Zaloguj się), aby potwierdzić wolę udziału w drugim etapie.

Zwycięzców trzydziestej edycji poznamy 22 kwietnia 2023 r.