Drugi etap Konkursu – zobacz zadania i zdjęcia

Na konkurs z języka polskiego i literatury przyjechało 97 uczestników, z matematyki – 71. Zadania, które rozwiązywali, są już dostępne w zakładce Archiwum/Zadania. W galerii można obejrzeć zdjęcia.

Na wyniki Konkursu trzeba zaczekać do dnia ich uroczystego ogłoszenia, tj. 22 kwietnia. Zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Laureaci i wyróżnieni zostaną zaproszeni na tę uroczystość.

Podczas, gdy uczniowie mocowali się z zadaniami, nauczyciele i rodzice mieli okazję wziąć udział w zajęciach warsztatowych pt. „Szkoła – laboratorium myślenia i działania”, przygotowanych przez prof. dr hab. Beatę Gromadzką i dra Marcina Bartkowiaka – redaktorów książki „Lekcje twórczego myślenia ze Złotą Żabą”. Celem zajęć  było pokazanie, jak wykorzystać wiedzę o tym, jak działa umysł, jak funkcjonują pamięć i wyobraźnia, do tworzenia stymulującego intelektualnie środowiska edukacyjnego i wychowawczego. Uczestnicy zajęć doświadczyli prawdy, że poznanie natury umysłu pozwala skuteczniej się uczyć i efektywniej pracować.