Komisja Konkursowa 2023/24

Przewodniczący

mgr Wojciech Pogasz

Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej EKOS

Członkowie

dr Marcin Bartkowiak

adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej, Katedra Matematyki Stosowanej, nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

mgr Anna Białobrzeska

P.o. Dyrektora i nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

mgr Izabela Brysławska

nauczycielka matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

prof. dr hab. Beata Gromadzka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, nauczycielka i doradca metodyczny w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

dr Jolanta Kusiak-Kościelska

nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu, redaktorka i edytorka,

dr Agata Lewandowska

nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu, 

mgr Wioletta Michałek

nauczycielka historii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu,

mgr Mariusz Słoński

nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

Sekretarz

Katarzyna Kwiatkowska

sekretarz szkół Fundacji EKOS.