Komisja Konkursowa 2021/22

Przewodniczący

mgr Wojciech Pogasz,

Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej EKOS,

Członkowie

dr Marcin Bartkowiak,

adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej, Katedra Matematyki Stosowanej, nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

mgr Anna Białobrzeska,

Dyrektor ds. Dydaktycznych i nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

mgr Mariola Freyter,

nauczycielka matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

prof. dr hab. Beata Gromadzka,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego , nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

mgr Paulina Koschany,

nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu,

dr Jolanta Kusiak-Kościelska,

nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu, redaktorka i edytor,

mgr Wioletta Michałek,

nauczycielka historii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu,

mgr Mariusz Słoński,

nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

Sekretarz

Agnieszka Książkiewicz

sekretarz szkół Fundacji EKOS.