Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu - organizator Konkursu Złota Żaba - prowadzi niepubliczne liceum i szkołę podstawową - szkoły świetnie przygotowujące swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych i do wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Autorzy zadań, członkowie komisji konkursowej, to nauczyciele tych szkół.

Liceum od lat utrzymuje wysokie miejsca w rankingach, m. in.: „Perspektyw” (w 2018 r.: I miejsce w Wielkopolsce, 18 w Polsce, w 2021 r. w Rankingu Maturalnym: II miejsce w Wielkopolsce, 29 w Polsce), „Gazety Wyborczej” (w 2019 r.: najlepsze liceum w aglomeracji poznańskiej).

W ostatnim rankingu rankingu „Newsweeka” nr 25 (15-21.06.2020) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu zajęło pierwsze miejsce w województwie i 24 miejsce w Polsce (na 3523 sklasyfikowane szkoły). Twórcy rankingu brali pod uwagę nie tylko wyniki matur, ale także wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów (Edukacyjną Wartość Dodaną), , porównując wyniki ich egzaminów gimnazjalnych z uzyskanymi na maturze.

wjw

W trudnym, „pandemicznym” roku 2020, absolwenci Liceum uzyskali drugi najwyższy średni wynik matur w aglomeracji poznańskiej i w całym województwie wielkopolskim. Uczniowie szkoły uzyskali najwyższy w aglomeracji wynik egzaminów obowiązkowych z języka polskiego (85,07 %) i z języka angielskiego (98,71 %) oraz czwarty z matematyki (78,93 %). Spośród egzaminów do wyboru uczniowie Liceum uzyskali: najwyższy w Poznaniu i powiecie poznańskim średni wynik z geografii (66,63 %), drugi z: biologii (74,44 %), chemii (72,75 %), fizyki (68,83 %), języka niemieckiego (92,50 %), trzeci z matematyki (62,40).

Egzamin z języka angielskiego był w liceum Fundacji EKOS zdawany na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Na poziomie dwujęzycznym egzamin zdawało 21 osób uzyskując średni wynik 85,81 %. Warto zauważyć, że w żadnej innej szkole w Poznaniu i okolicach tak wielu uczniów nie zdecydowało się pisać egzaminu z angielskiego na poziomie dwujęzycznym.