Warto wiedzieć: Złota Żaba pochodzi z najlepszego liceum

Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu – organizator Konkursu Złota Żaba – prowadzi niepubliczne liceum i szkołę podstawową – szkoły świetnie przygotowujące swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych i do wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Autorzy zadań, członkowie komisji konkursowej, to nauczyciele tych szkół.

Liceum od lat utrzymuje wysokie miejsca w rankingach, m. in.: „Perspektyw” (w 2018 r.: I miejsce w Wielkopolsce, 18 w Polsce), „Gazety Wyborczej” (w 2019 r.: najlepsze liceum w aglomeracji poznańskiej).
W ostatnim rankingu rankingu „Newsweeka” nr 25 (15-21.06.2020) I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu zajęło pierwsze miejsce w województwie i 24 miejsce w Polsce (na 3523 sklasyfikowane szkoły). Twórcy rankingu brali pod uwagę nie tylko wyniki matur, ale także wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów, porównując wyniki ich egzaminów gimnazjalnych z uzyskanymi na maturze.

Również w trudnym, „pandemicznym” roku 2020 Liceum pod względem wyników matur znalazło się wśród najlepszych szkół aglomeracji poznańskiej. Uczniowie szkoły uzyskali najwyższy średni wynik egzaminów obowiązkowych z języka polskiego (85,07 %) i z języka angielskiego (98,71 %) oraz czwarty z matematyki (78,93 %). Spośród egzaminów do wyboru uczniowie Liceum uzyskali: najwyższy w Poznaniu i powiecie poznańskim średni wynik z geografii (66,63 %), drugi z: biologii (74,44 %), chemii (72,75 %), fizyki (68,83 %), języka niemieckiego (92,50 %), trzeci z matematyki (62,40).

Egzamin z języka angielskiego był w liceum Fundacji EKOS zdawany na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Na poziomie dwujęzycznym egzamin zdawało 21 osób uzyskując średni wynik 85,81 %. Warto zauważyć, że w żadnej innej szkole w Poznaniu i okolicach tak wielu uczniów nie zdecydowało się pisać tego egzaminu na najwyższym poziomie trudności.