Warto wiedzieć: Złota Żaba pochodzi z jednego z najlepszych liceów

Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu – organizator Konkursu Złota Żaba – prowadzi niepubliczne liceum i szkołę podstawową – szkoły świetnie przygotowujące swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych i do wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Autorzy zadań, członkowie komisji konkursowej, to nauczyciele tych szkół.

Liceum od lat utrzymuje wysokie miejsca w rankingach, m. in.: „Perspektyw” (w 2018 r.: I miejsce w Wielkopolsce, 18 w Polsce), „Gazety Wyborczej” (w 2019 r.: najlepsze liceum w aglomeracji poznańskiej).

W rankingu „Newsweeka” nr 25 (15-21.06.2020) I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu zajęło pierwsze miejsce w województwie i 24 miejsce w Polsce (na 3523 sklasyfikowane szkoły). Twórcy rankingu brali pod uwagę nie tylko wyniki matur, ale także wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów, porównując wyniki ich egzaminów gimnazjalnych z uzyskanymi na maturze.

Również w trudnym, „pandemicznym” roku 2020 Liceum pod względem wyników matur znalazło się wśród najlepszych szkół aglomeracji poznańskiej. W opartym na tych wynikach Rankingu maturalnym Perspektyw 2021 Liceum zajmuje 29. miejsce w Polsce; tylko jedna szkoła w województwie wielkopolskim została sklasyfikowana wyżej.

Od szeregu lat egzamin z języka angielskiego jest w liceum Fundacji EKOS zdawany na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Warto zauważyć, że w żadnej innej szkole w Poznaniu i okolicach tak wielu uczniów nie decyduje się pisać tego egzaminu na najwyższym poziomie trudności.