Warto myśleć twórczo! Zaczynamy „Złotą Żabę” 2021/22.

Do udziału w 29. edycji „Złotej Żaby” zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej z województw wielkopolskiego i lubuskiego. Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dziedzinie języka polskiego i literatury i w dziedzinie matematyki.

Nie boisz się myśleć, proponować rozwiązania postawionych problemów, lubisz zabawy słowne, a zagadki i łamigłówki logiczne traktujesz jako okazję do wykorzystania swojej wiedzy i gimnastykę dla umysłu? Jeśli tak, to „Złota Żaba” jest wymyślona właśnie dla Ciebie. Biorący udział w naszych Konkursach co roku dowodzą swoich talentów i umiejętności: logicznego i twórczego myślenia, szukania nietypowych rozwiązań, wykraczania poza schematy. Celem Konkursu jest dać satysfakcję i nagrodzić tych, którzy łączą wyobraźnię z precyzją posługiwania się słowem i liczbami.

Od swego początku „Złota Żaba” inspiruje nauczycieli i dostarcza im narzędzi do pracy z uczniami zdolnymi. „Lekcje twórczego myślenia ze Złotą Żabą”, publikacja zawierająca autorski wybór zadań konkursowych z rozwiązaniami i komentarzami, jest dzisiaj pomocą dla opiekunów i uczniów biorących udział w Konkursie (pytania o dostępność prosimy kierować: zlota_zaba@ekos.edu.pl). Zadania konkursowe z kilku ostatnich edycji publikujemy na stronie internetowej – w zakładce ARCHIWUM.

W połowie października Dyrektorzy szkół otrzymają listy z zaproszeniami dla nauczycieli języka polskiego i matematyki do zgłoszenia uczestników 29. edycji „Złotej Żaby”. W liście przekażemy unikalny login i hasło, za pomocą którego każdy nauczyciel – opiekun Konkursu w szkole będzie mógł, po wybraniu zakładki ZALOGUJ SIĘ na naszej stronie internetowej, stworzyć swoje indywidualne konto. Następnie, logując się na to konto, będzie mógł zgłosić udział uczniów. UWAGA: nieprzekraczalny termin zgłaszania uczniów to 29 października 2021 r., godz. 16.00.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, Konkurs będzie dwuetapowy:
I etap (szkolny) będzie trwać 90 minut i odbędzie się:
z matematyki: 16 listopada 2021 r. (wtorek), początek o godz. 10.00
z języka polskiego i literatury: 17 listopada 2021 r. (środa), początek o godz. 10,00.

II etap (międzyszkolny) będzie trwać 120 minut i odbędzie się w Swarzędzu, w obu dziedzinach w sobotę 5 marca 2022 r. Dokładne miejsce i godzinę podamy zakwalifikowanym.

Prace konkursowe w szkołach ocenią i do drugiego etapu zakwalifikują nauczyciele – opiekunowie Konkursu, na podstawie otrzymanego od organizatorów klucza do oceniania. Zgodnie z Regulaminem (por.: zakładka KONKURS), do drugiego etapu przechodzą wszyscy uczestnicy, którzy za pierwszy etap otrzymają co najmniej 80 na 100 możliwych punktów. Jeżeli nikomu w szkole w danej dziedzinie nie uda się przekroczyć tego progu, do drugiego etapu zakwalifikuje się osoba z najwyższym wynikiem w szkole w danej dziedzinie.

W drugim etapie uczestnicy będą mogli otrzymać do 200 punktów. Ostateczne miejsce w Konkursie zależeć będzie od sumy punktów uzyskanych w obu etapach.

Wyniki 29. Konkursu „Złota Żaba” zostaną ogłoszone w sobotę 2 kwietnia 2022 r. podczas gali zakończenia Konkursu. Nagrodami dla laureatów (po 20 osób w każdej dziedzinie) i wyróżnionych (po 20 osób zajmujących kolejne miejsca) będą odpowiednio: statuetki złotej żaby, książki, nagrody rzeczowe. Zostaną także przyznane prawa przyjęcia w roku szkolnym 2022/23 do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu oraz związane z tym stypendia.

Konkurs jest wspierany i współfinansowany przez Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański, Miasto i Gminę Września, inne powiaty, miasta i gminy oraz przez prywatnych sponsorów. Patronat medialny sprawuje Radio Poznań.