Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego etapu Konkursu

Do konkursu z matematyki nauczyciele zgłosili 2 178 uczniów w 182 szkołach, do konkursu z języka polskiego i literatury 2 979 uczniów w 202 szkołach.