17 listopada, godz. 10.00: pierwszy etap konkursu z języka polskiego i literatury

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w rozwiązywaniu zadań.

Od godz. 14.00 arkusz zadań będzie już publicznie dostępny w Archiwum. Jednocześnie dla zalogowanego na swoje konto nauczyciela – opiekuna Konkursu zostanie udostępniony dokument zawierający zasady oceniania prac konkursowych.

Przypominamy, że zalogowany na swoje konto nauczyciel – opiekun Konkursu zgłasza uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu do 26 listopada, a następnie przesyła ich prace konkursowe, wraz z pisemnymi oświadczeniami rodziców, w terminie do 3 grudnia 2021 r. pod adresem: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS, ul. S. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz. Obu terminów należy bezwzględnie przestrzegać.