Uczniowie zgłoszeni do drugiego etapu

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu zgłosili do drugiego etapu z matematyki 146 uczniów, z języka polskiego i literatury – 136.

Prace zgłoszonych uczestników, wraz z potrzebnymi oświadczeniami ich rodziców, nauczyciele prześlą do 3 grudnia do organizatora, który po zweryfikowaniu punktacji, do 17 grudnia potwierdzi zakwalifikowanie (w widoku dla nauczyciela zalogowanego na swoje konto).