Złota Żaba 2022/23

Zapraszamy do udziału w 30. edycji Konkursu „Złota Żaba” 2022/23 dla uczniów szkół podstawowych.

Jeżeli:

  • jesteś uczniem klasy siódmej albo ósmej szkoły podstawowej,
  • do szkoły chodzisz w województwie wielkopolskim albo lubuskim,
  • nie boisz się myśleć i proponować rozwiązania postawionych problemów,
  • lubisz zabawy słowne, a zagadki i łamigłówki logiczne traktujesz jako okazję do wykorzystania swojej wiedzy i gimnastykę dla umysłu,

to „Złota Żaba” jest wymyślona właśnie dla Ciebie! Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki.

Biorący udział w naszych Konkursach co roku dowodzą swoich talentów i umiejętności: logicznego i twórczego myślenia, szukania nietypowych rozwiązań, wykraczania poza schematy. Celem Konkursu jest dać satysfakcję i nagrodzić tych, którzy łączą wyobraźnię z precyzją posługiwania się słowem i liczbami.

Od swego początku „Złota Żaba” inspiruje nauczycieli i dostarcza im narzędzi do pracy z uczniami zdolnymi. Zadania konkursowe z kilku ostatnich edycji publikujemy na stronie internetowej – w zakładce ARCHIWUM. Ich autorski wybór, z rozwiązaniami i komentarzami, zawiera publikacja „Lekcje twórczego myślenia ze Złotą Żabą” (wydawnictwo Fundacji Edukacji Społecznej EKOS, Poznań-Swarzędz 2018), która może służyć jako pomoc dla opiekunów i uczniów biorących udział w Konkursie (pytania o dostępność prosimy kierować: zlota_zaba@ekos.edu.pl).

Dyrektorzy szkół otrzymali listy z zaproszeniami dla nauczycieli języka polskiego i matematyki do zgłoszenia uczestników 30. edycji „Złotej Żaby”. W liście przekazaliśmy unikalny login i hasło, za pomocą którego każdy nauczyciel – opiekun Konkursu w szkole może, po wybraniu zakładki ZALOGUJ SIĘ na naszej stronie internetowej, stworzyć swoje indywidualne konto. Następnie, logując się na to konto, będzie mógł zgłosić udział uczniów. UWAGA: nieprzekraczalny termin zgłaszania uczniów to 21 października 2022 r., godz. 24.00. Aby przystąpić do konkursu, zgłoś swoje zainteresowanie nauczycielowi.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, Konkurs będzie dwuetapowy:
I etap (szkolny) będzie trwać 90 minut i odbędzie się:
z matematyki: 17 listopada 2022 r. (czwartek), początek o godz. 10.00
z języka polskiego i literatury: 18 listopada 2022 r. (piątek), początek o godz. 10,00.

II etap (międzyszkolny) będzie trwać 120 minut i odbędzie się w Swarzędzu, w obu dziedzinach w sobotę 4 marca 2023 r. Dokładne miejsce i godzinę podamy zakwalifikowanym.

Prace konkursowe w szkołach ocenią i uczniów do drugiego etapu zakwalifikują nauczyciele – opiekunowie Konkursu, na podstawie otrzymanego od organizatorów klucza do oceniania. Zgodnie z Regulaminem (por.: zakładka KONKURS), do drugiego etapu przechodzą wszyscy uczestnicy, którzy za pierwszy etap otrzymają co najmniej 80 na 100 możliwych punktów. Jeżeli nikomu w szkole w danej dziedzinie nie uda się przekroczyć tego progu, do drugiego etapu zakwalifikuje się osoba z najwyższym wynikiem w szkole w danej dziedzinie.

W drugim etapie uczestnicy będą mogli otrzymać do 200 punktów. Ostateczne miejsce w Konkursie zależeć będzie od sumy punktów uzyskanych w obu etapach.

Wyniki 30. Konkursu „Złota Żaba” zostaną ogłoszone w sobotę 22 kwietnia 2023 r. podczas gali zakończenia Konkursu. Nagrodami dla laureatów (po 20 osób w każdej dziedzinie) i wyróżnionych (po 20 osób zajmujących kolejne miejsca) będą odpowiednio: statuetki złotej żaby, książki, nagrody rzeczowe. Zostaną także przyznane prawa przyjęcia w roku szkolnym 2022/23 do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu oraz związane z tym stypendia.

Konkurs jest wspierany i współfinansowany przez Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański, inne powiaty, miasta i gminy oraz przez prywatnych sponsorów.