Konkurs w roku szkolnym 2023/24

Podobnie jak w latach ubiegłych, do udziału w Konkursie “Złota Żaba” 2023/24 zapraszamy uczniów klasy siódmej i klasy ósmej w szkołach województw: wielkopolskiego i lubuskiego.

Przystępujący do Konkursu wybierają dziedzinę: matematyka albo język polski i literatura (lub obie te dziedziny).

Celem “Złotej Żaby” jest niezmiennie zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami szczególnego rodzaju, wymagającymi logicznego i twórczego myślenia, szukania nietypowych rozwiązań oraz wykraczania poza schematy. Rozwiązywanie naszych zadań ma być dla uczestników Konkursu intelektualną przygodą, dawać radość i satysfakcję z posługiwania się posiadanymi umiejętnościami. Najlepiej z zadaniami poradzą sobie ci, którzy łączą wyobraźnię z precyzją posługiwania się słowem i liczbami.

Z zadaniami z 6 ostatnich lat można zapoznać się w zakładce: Archiwum.

Regulamin i harmonogram tegorocznej edycji są dostępne w zakładce: Konkurs.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

etap I – szkolny

16  listopada 2023 r. (czwartek), godz. 10.00  –  matematyka

17  listopada 2023 r. (piątek), godz. 10.00 –  język polski i literatura

etap II – międzyszkolny

2 marca 2024 r.  (sobota) w Swarzędzu

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości, która odbędzie się w Swarzędzu w sobotę 27 kwietnia 2024  r. Nagrodzimy 80 osób – po 20 laureatów i 20 wyróżnionych w danej dziedzinie.

Aby zgłosić udział uczniów w szkołach, nauczyciele matematyki i języka polskiego rejestrują się na stronie internetowej https://zlotazaba.pl/ z użyciem loginu i hasła, które otrzymają razem z zaproszeniem do Konkursu pocztą elektroniczną, od dyrektora/dyrektorki swojej szkoły.

Po zarejestrowaniu się jako opiekunowie konkursu w szkole i  zalogowaniu się na swoje konta (w zakładce Zaloguj się) nauczyciele zgłaszają udział uczniów. Zgłoszenia będą możliwe do  23 października 2023 r. Arkusze zadań do przeprowadzenia pierwszego etapu prześlemy do  pocztą.