Zgłaszanie uczniów do udziału w Konkursie

Do wszystkich szkół podstawowych w województwie wielkopolskim i województwie lubuskim wysłaliśmy pocztą elektroniczną zaproszenie dla nauczycieli języka polskiego i matematyki do zgłaszania udziału uczniów w 31. Konkursie „Złota Żaba” 2023/24.

Aby zgłosić udział uczniów, nauczyciel rejestruje się, logując się (zakładka: Zaloguj się) z użyciem loginu i hasła, które otrzymał w zaproszeniu do Konkursu. W obu dziedzinach w szkole może być kilku opiekunów.

Po zarejestrowaniu się jako opiekun konkursu i zalogowaniu się na swoje konto (także w zakładce Zaloguj się) nauczyciel zgłasza udział uczniów. Na tym etapie nie zbieramy danych osobowych uczniów – w zgłoszeniu opiekun podaje ich liczbę.

Zgłoszenia będą możliwe do  23 października 2023 r. Arkusze zadań do przeprowadzenia pierwszego etapu prześlemy do szkół pocztą.

Jeżeli do szkoły nie dotarło zaproszenie, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: zlota_zaba@ekos.edu.pl .